Jdi na obsah Jdi na menu
 


Poradenské centrum (PC)

 

Úzce spolupracuje s logopedy, foniatry, tlumočníky do znakového jazyka, audioprotetickými firmami, firmami zajišťující kompenzační pomůcky a příslušenství ke sluchadlům.

Dále pak se základní organizací nedoslýchavých a základní organizací neslyšících v Táboře, s centry pro zdravotně postižené, obecními úřady měst a obcí, krajským úřadem.

 

Poradenské centrum provádí ambulantní i terénní služby

  • ambulantní - osobní návštěva zájemce či uživatele služby na pracovišti
  • terénní - vyžádaná služba zájemcem či uživatelem je uskutečněna v předem domluveném místě, termínu a čase např. v jeho bytě, v zařízení jako je Domov seniorů apod. (G - centrum Tábor, Veselí nad Lužnicí, Bechyně, Jindřichův Hradec, Písek, Milevsko, Soběslav, Týn nad Vltavou)

Cíl

Snaží se svými službami usilovat o samostatnost osob se sluchovým postižením  a o jejich co největší nezávislost na druhých osobách. Lidem, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci následkem sluchové ztráty nebo jsou takovou situací ohrožováni, a kteří nejsou schopni řešit tuto situaci vlastními silami ani za pomoci blízkého okolí.

Klienti 

Nedoslýchaví, neslyšící,uživatelé kochleárního implantátu, rodinní příslušníci sluchově postižených osob, dále veřejnost, neziskové organizace poskytující služby sluchově postiženým osobám a jejich rodinným příslušníkům.